Loading Content...

You are here

TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BELLEVILLE HÀ NỘI 21.02.2017

Wed, 02/22/2017 - 14:43

Cập nhật tiến độ thi công dự án Belleville Hà Nội ngày 21/2/2017:

  • Một số căn đã thi công xong sàn tầng 2
  • Một số căn đang thi công tầng 3
  • Các căn còn lại đang chuẩn bị thi công sàn tầng 2