Loading Content...

You are here

TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BELLEVILLE HÀ NỘI 19.01.2017

Tue, 01/24/2017 - 09:41

Chủ đầu tư Vimedimex Group cùng các nhà thầu đang dốc toàn lực để thi công Belleville Hà Nội theo đúng tiến độ đề ra. Tính đến thời điểm ngày 19/1/2017:

  • Một số khu đã thi công xong sàn tầng 2
  • Các khu còn lại đang khẩn trương thi công cột tầng 2

Dưới đây là những hình ảnh mới nhất tại công trường dự án Belleville Hà Nội:

Description: 01.jpg

Description: 02.jpg

Description: 03.jpg

Description: 04.jpg

Description: 05.jpg