Loading Content...

You are here

TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BELLEVILLE HÀ NỘI 09.02.2017

Tue, 02/14/2017 - 13:54

Tính đến thời điểm ngày 9/2/2017, dự án đang thi công lắp dựng cốt pha, thép sàn 2. Dưới đây là những hình ảnh mới nhất tại công trường dự án Belleville Hà Nội: