Loading Content...

You are here

TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BELLEVILLE HÀ NỘI 01.03.2017

Mon, 03/06/2017 - 09:44

Cập nhật tiến độ thi công dự án Belleville Hà Nội ngày 1/3/2017:

  • Một số căn đã thi công xong cột tầng 4 và đang triển khai gia công sàn, dầm tầng 4
  • Một số căn đã thi công xong sàn tầng 3
  • Một số căn đang thi công sàn và cột tầng 1

Dưới đây là những hình ảnh mới nhất tại công trường dự án Belleville Hà Nội: