Loading Content...

You are here

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN BELLEVILLE HÀ NỘI 24.03.2017

Mon, 03/27/2017 - 15:00

Dự án Belleville Hà Nội đang được xây dựng THẦN TỐC với tiến độ thi công tấp nập trên công trường. Tính đến ngày 24/3/2017:

  • Một số căn đang chuẩn bị thi công sàn tầng 4
  • Một số căn đã thi công xong sàn tầng 2, chuẩn bị thi công lên sàn tầng 3