Loading Content...

You are here

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN BELLEVILLE HÀ NỘI 12.03.2017

Wed, 03/15/2017 - 14:31

Dự án Belleville Hà Nội đang được triển khai thi công đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Tính đến ngày 12/3/2017:

  • Một số căn bắt đầu lên sàn tầng 4
  • Một số căn thì đã thi công xong sàn tầng 3