Loading Content...

You are here

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN BELLEVILLE HÀ NỘI 11.04.2017

Wed, 04/12/2017 - 17:00

Cập nhật tiến độ dự án Belleville Hà Nội ngày 11/4/2017:

  • Một số căn đang thi công ván khuôn cột tầng mái
  • Một số căn đã thi công xong bê tông cột tầng mái
  • Một số căn đang thi công dầm sàn tầng 4