Loading Content...

You are here

Cam kết cho vay và cấp bảo lãnh cho người mua nhà dự án

Wed, 09/21/2016 - 10:38

Belleville Hà Nội đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và có Cam kết bảo lãnh của

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á bảo lãnh cho khách hàng khi mua nhà tại Belleville.​